Thế nào là truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy ? Mức xử phạt đối với tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

Thế nào là truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy ? Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy bị xử lý hình sự như thế nào ? Hãy cùng Luật Tiên Phong tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

  Căn cứ pháp lý:

– Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017)

– Nghị định 15/2020/NĐ-CP

1. Thế nào là truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 178/2004/NĐ-CP, “đồi trụy” là sự thể hiện bằng hành động, hình ảnh, âm thanh, lối sống ăn chơi, tiêu khiển thấp hèn, xấu xa, hư hỏng đến mức tồi tệ về đạo đức, trái thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Như vậy có thể hiểu truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy là hành vi làm ra, sao chép, vận chuyển, lưu hành, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, không lành mạnh, trái với lối sống, đạo đức, thuần phong mỹ tục

Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo khoản 1 Điều 326 Bộ luật hình sự 2015 là việc làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy.

Thu giữ hàng nghìn đĩa sex lậu - Ngôi sao

(Ảnh minh họa – nguồn internet)

2. Các yếu tố cấu thành tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

Mặt khách quan của tội phạm

– Hành vi khách quan: Người phạm tội thực hiện hành vi truyền bá (phổ biến) cho người khác biết các vật phẩm có tính chất đồi trụy thông qua nhiều thủ đoạn như: Làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến hoặc bằng các hành vi khác nhằm truyền bá vật phẩm đồi trụy.

Theo đó, các thủ đoạn nhằm truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy có thể hiểu như sau:

+ Làm ra vật phẩm văn hóa có tính chất đồi trụy là tạo ra các vật phẩm có tính chất ăn chơi đàng điếm, dâm ô, hoặc khiêu gợi những ý định thúc đẩy con người thỏa mãn lối sống ăn chơi đàng điếm, dâm ô như: Vẽ tranh, chụp ảnh, quay phim, ghi âm, sáng tác nhạc, viết truyện, làm thơ, viết kịch,…

+ Sao chép vật phẩm văn hóa có tính chất đồi trụy là từ một vật phẩm văn hóa có tính chất đồi trụy đầu tiên ( bản gốc, bản chính) tạo ra nhiều vật phẩm khác giống như vật phẩm ban đầu có tính chất đồi trụy. Việc sao chép có thể sao chép toàn bộ hoặc chỉ sao chép một phần. Hình thức sao chép cũng đa dạng như: Chụp lại, viết lại, ghi âm, ghi hình lại hoặc các hình thức sao chép khác.

+ Lưu hành vật phẩm văn hóa có tính chất đồi trụy là cho người khác xem, mượn, thuê các vật phẩm văn hóa có tính chất đồi trụy.

 + Vận chuyển vật phẩm văn hóa có tính chất đồi trụy là chuyên chở các vật phẩm văn hóa có tính chất đồi trụy từ nơi này đến nơi khác.

+ Mua bán vật phẩm văn hóa có tính chất đồi trụy là dùng tiền hoặc tài sản để trao đổi lấy vật phẩm văn hóa có tính chất đồi trụy hoặc dùng vật phẩm văn hóa có tính chất đồi trụy để trao đổi lấy tiền hoặc tài sản.

+ Tàng trữ vật phẩm văn hóa có tính chất đồi trụy là cất giữ các vật phẩm văn hóa có tính chất đồi trụy ở một địa điểm nhất định như: Cơ quan, phòng làm việc, nhà ở, trong người, trên phương tiện giao thông,…

 + Các hành vi khác truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy: Ngoài các hành vi làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến, thì người phạm tội còn có những hành vi khác phổ biến cho người khác biết các vật phẩm có tính chất ăn chơi đàng điếm, dâm ô hoặc khêu gợi, thúc đẩy con người thỏa mãn lối sống ăn chơi đàng điếm, dâm ô.

 –  Hậu quả nguy hiểm cho xã hội: Đối với tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, hậu quả không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì tùy từng trường hợp người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 hoặc khoản 3 của điều luật.

– Các dấu hiệu khách quan khác:

Đối với tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, ngoài các hành vi khách quan và hậu quả nêu trên, pháp luật còn quy định các hành vi khách quan khác, đó là: Dung lượng dữ liệu được số hóa từ 01 GB đến dưới 05 GB; số lượng sách in, báo in từ 50 – 100 đơn vị; số lượng ảnh bản giấy từ 100 ảnh đến 200 ảnh; đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Nếu không thỏa mãn một trong những dấu hiệu trên thì hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy sẽ không cấu thành tội phạm.

Khách thể của tội phạm

Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy được quy định tại mục các tội phạm xâm phạm trật tự công cộng vì vậy đây là tội xâm phạm đến truyền thống văn hóa của dân tộc, xâm phạm đến những giá trị vật chất và tinh thần loài người; xâm phạm đến sự quản lý của Nhà nước về việc duy trì, phát triển nếp văn hóa văn minh, mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam.

Đối tượng tác động của tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy là những loại sách, báo, phim, tranh, ảnh, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung không lành mạnh, mang tính chất đồi trụy như bạo lực, khiêu dâm,… Việc xác định các vật phẩm này có tính chất đồi trụy hay không phải do cơ quan chuyên môn (cơ quan văn hóa) thẩm định.

Chủ thể của tội phạm

Tội phạm được thực hiện bởi những người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự đạt độ tuổi theo luật định.

Mặt chủ quan của tội phạm

Người phạm tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy thực hiện hành vi của mình là do cố ý.

Mục đích của người phạm tội là nhằm phổ biến văn hóa phẩm đồi trụy cho người khác với nhiều động cơ khác nhau. Đây là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm này, các cơ quan tiến hành tố tụng cần phải chứng minh mục đích của người phạm tội. Nếu một người có các hành vi làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ hoặc có hành vi khác nhưng không nhằm phổ biến cho người khác thì cũng không cấu thành tội này.

3. Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy xử phạt thế nào?

3.1. Xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, mức xử phạt hành chính mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự của hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy có thể lên đến 20 triệu đồng. Cụ thể phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với việc thực hiện một trong các hành vi sau:

+ Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức; danh dự, nhân phẩm của cá nhân

+ Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô. đồi trụy, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc

3.2. Truy cứu trách nhiệm hình sự

Đối với tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy mà đủ yếu tố cấu thành trách nhiệm hình sự sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 326 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 theo 03 khung hình phạt cụ thể như sau:

Khung hình phạt thứ nhất

Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc hành vi khác truyền bá vật phẩm đồi trụy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 01 gigabyte (GB) đến dưới 05 gigabyte (GB);

+ Ảnh có số lượng từ 100 ảnh đến dưới 200 ảnh;

+ Sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng từ 50 đơn vị đến dưới 100 đơn vị;

+ Phổ biến cho từ 10 người đến 20 người;

+ Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Khung hình phạt thứ 2

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

+ Có tổ chức;

+ Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 05 gigabyte (GB) đến dưới 10 gigabyte (GB);

+ Ảnh có số lượng từ 200 ảnh đến dưới 500 ảnh;

+ Sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng từ 100 đơn vị đến dưới 200 đơn vị;

+ Phổ biến cho từ 21 người đến 100 người;

+ Phổ biến cho người dưới 18 tuổi;

+ Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội;

+ Tái phạm nguy hiểm.

Khung hình phạt thứ 3 : 

 Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

+ Dữ liệu được số hóa có dung lượng 10 gigabyte (GB) trở lên;

+ Ảnh có số lượng 500 ảnh trở lên;

+ Sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng 200 đơn vị trở lên;

+ Phổ biến cho 101 người trở lên.

Hình phạt bổ sung

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

XEM THÊM:

– Dịch vụ luật sư Hình Sự

– Mẫu đơn tố giác tội phạm mới nhất

– Phân biệt khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can

Trên đây là bài viết “Thế nào là truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy ? Mức xử phạt đối với tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy?của Luật Tiên Phong. Mọi thắc mắc quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp Tổng đài tư vấn pháp luật hình sự trực tuyến số 0913.339.179 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp giải đáp các thắc mắc. Chúng tôi rất hân hạnh khi nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

Xin chân thành cảm ơn!

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0913339179
(Quan tâm) Nhận khuyến mãi qua ZALO OA