Phân Biệt Tội Chứa Chấp Sử Dụng Và Tội Tổ Chức Sử Dụng Ma Tuý?

Các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của xã hội do đó các mức xử lý đối với nhóm tội phạm này cũng có sự khác biệt so với những nhóm tội phạm khác. Tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý và tội tổ chức sử dụng ma tuý luôn là những vấn đề được quan tâm hàng đầu. Có sự khác nhau giữa tội chứa chấp sử dụng chất ma tuý và tội tổ chức sử dụng ma tuý. Vậy hai tội danh này khác nhau ở những điểm nào?. Hãy cùng Luật Tiên Phong tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

(Hình ảnh minh họa- nguồn internet)

Căn cứ pháp lý

– Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017)

– Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP của Bộ Công an

1. Tội chứa chấp sử dụng chất ma tuý là gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 256 Bộ luật hình sự quy định về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy như sau: “Người nào cho thuê, cho mượn địa điểm hoặc có bất kỳ hành vi nào khác chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”

Theo hướng dẫn tại Mục 7 Phần II Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định :

– “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” là hành vi của người có địa điểm thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc do mình quản lý biết người khác là đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, nhưng vẫn cho họ mượn hoặc thuê địa điểm đó để họ trực tiếp sử dụng trái phép chất ma túy nhằm thỏa mãn nhu cầu của họ về sử dụng chất ma túy.

– “Có bất kỳ hành vi nào khác chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” là trường hợp người có địa điểm thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc do mình quản lý, biết người khác (không phải là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của mình) là đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, tuy không cho họ thuê, mượn địa điểm, nhưng lại để mặc cho họ hai lần sử dụng trái phép chất ma túy trở lên hoặc để mặc cho nhiều người sử dụng trái phép chất ma túy.

2. Tội tổ chức sử dụng chất ma tuý là gì?

– Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có thể được hiểu là hành vi chuẩn bị công cụ, phương tiện, chuẩn bị những công cụ nhằm vào mục đích sử dụng chất ma túy.

– Hành vi tổ chức có thể là hành vi sắp xếp, sắp đặt hay lôi kéo dụ dỗ người khác cùng tham gia vào hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Có thể là chuẩn bị địa điểm, ma túy để cho những người có nhu cầu hoặc dụ dỗ, lôi kéo người khác sử dụng chất ma túy nhưng người tổ chức thì không sử dụng.

– Hành vi đưa ma túy trực tiếp vào người của người khác cũng có thể bị coi là tổ chức sử dụng chất ma túy có thể đưa vào một cách trực tiếp do ý muốn của nạn nhân và mình chỉ giúp đỡ họ hoặc tài cưỡng ép hay sử dụng thủ đoạn để có thể dẫn giải ma túy từ môi trường bên ngoài vào trong cơ thể của người khác thì sẽ được coi là hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

– Người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy không đồng thời là người sử dụng trái phép chất ma túy. Người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có thể sử dụng hay không sử dụng thì đều bị truy tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy này.

– Người cho thuê địa điểm cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy cũng có thể được xem là người có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nếu người cho thuê đó biết rõ mục đích sử dụng chất ma túy của nhóm người sử dụng, nếu người cho thuê không biết thì không cấu thành tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

3. Phân biệt tội chứa chấp sử dụng và tội tổ chức sử dụng ma tuý

Hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy khác với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Để phân biệt tội chứa chấp sử dụng và tội tổ chức sử dụng ma tuý cùng so sánh qua các tiêu chí sau đây:

Tiêu chí Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
Căn cứ pháp lý Điều 256 Bộ luật hình sự Điều 255 Bộ luật hình sự
Chủ thể  Người từ đủ 16 tuổi trở lên và có năng lực trách nhiệm hình sự
Mặt khách thể Đều xâm phạm vào những quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng chất ma túy, ngoài ra còn xâm phạm đến an toàn xã hội.
Mặt chủ quan của tội phạm Lỗi cố ý trực tiếp hoặc lỗi cố ý gián tiếp Lỗi cố ý trực tiếp
Mặt khách quan của tội phạm Hành vi cho thuê, cho mượn địa điểm hoặc có bất kỳ hành vi nào khác chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Hành vi chứa chấp được thể hiện dưới dạng hành động như biết người khác là người sử dụng trái phép chất ma túy nhưng vẫn cho họ thuê, mượnđịa điểm thuộc quyền chiếm hữu, quản lý của mình để họ trực tiếp sử dụng trái phép chất ma túy hoặc không hành động như người có địa điểm thuộc quyền chiếm hữu, quản lý của mình biết người khác là người sử dụng trái phép chất ma túy tuy không cho họ mượn, thuê địa điểm nhưng lại để mặc cho họ sử dụng trái phép chất ma túy mà không ngăn cản. Hành vi chỉ huy, phân công, điều hành các hoạt động đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác hoặc hành vi chỉ huy, phân công, điều hành việc chuẩn bị, cung cấp chất ma túy, địa điểm, phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy, tìm người sử dụng chất ma túy.
Hình phạt áp dụng Theo quy định tại điều 256 BLHS có 2 khung hình phạt                                          

– Khung 1 (khoản 1): Phạt tù từ 02 năm đến 07 năm trong trường hợp sau đây:
Người nào cho thuê, cho mượn địa điểm hoặc có bất kỳ hành vi nào khác chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 255 của Bộ luật này
– Khung 2 (khoản 2): Phạt tù từ 07 năm đến 15 năm thuộc một trong các trường hợp sau đây:
+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
+ Phạm tội 02 lần trở lên;
+ Đối với người dưới 16 tuổi;
+ Đối với 02 người trở lên;
+ Tái phạm nguy hiểm.
– Hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

 

 

 

 

 

 

 

Theo quy định tại điều 255 BLHS có 4 khung hình phạt chính và 01 hình phạt bổ sung       

– Khung 1 (Khoản 1): Phạt tù từ 02 năm đến 07 năm
Người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào
– Khung 2 (Khoản 2): Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
+ Phạm tội 02 lần trở lên;
+ Đối với 02 người trở lên;
+ Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi;
+ Đối với phụ nữ mà biết là có thai;
+ Đối với người đang cai nghiện;
+ Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;
+ Gây bệnh nguy hiểm cho người khác;
+ Tái phạm nguy hiểm.
– Khung 3 (Khoản 3): Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:
+ Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên hoặc gây chết người;
+ Gây tổn hại cho sức khỏe cho 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;
+ Gây bệnh nguy hiểm cho 02 người trở lên;
+ Đối với người dưới 13 tuổi.
– Khung 4 (Khoản 4): Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân:
+ Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;
+ Làm chết 02 người trở lên.
Hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”

XEM THÊM: 

– Mua bán trái phép Ma túy bị phạt tù như nào ?

– Tội tàng trữ trái phép chất ma túy bị xử lý thế nào?

– Sử dụng trái phép chất ma túy bị xử lý thế nào?

– Hành vi cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy bị phạt thế nào?

Trên đây là bài viết Phân Biệt Tội Chứa Chấp Sử Dụng Và Tội Tổ Chức Sử Dụng Ma Tuý?” của Luật Tiên Phong. Mọi thắc mắc quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp Tổng đài tư vấn pháp luật hình sự trực tuyến số 0913.339.179 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp giải đáp các thắc mắc. Chúng tôi rất hân hạnh khi nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

Xin chân thành cảm ơn!

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0913339179
(Quan tâm) Nhận khuyến mãi qua ZALO OA