Đổi sổ đỏ sang sổ hồng như thế nào? Thủ tục chuyển đổi mới nhất 2022?

Sổ đỏ và sổ hồng là những tên gọi khác của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Hiện nay để giúp việc quản lý đất đai của các cơ quan được đồng bộ hóa, việc đổi từ sổ bìa đỏ sang bìa hồng đang được triển khai trên cả nước.Các trường hợp được chuyển sổ đỏ sang sổ hồng? Hồ sơ chuyển đổi sổ đỏ sang sổ hồng gồm những gì? Thủ tục đổi sổ đỏ sang sổ hồng gồm những bước nào? Thời gian cấp đổi sổ hồng là bao lâu? Và, lệ phí cấp đổi sổ đỏ sang sổ hồng là bao nhiêu? Hãy cùng Luật Tiên Phong tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây :

 (Ảnh minh họa : Nguồn Internet)

Căn cứ pháp lý:

– Luật Đất đai năm 2013.

– Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính Phủ.

– Thông tư 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

– Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính Phủ.

1.Sổ đỏ và sổ hồng là gì?

Sổ đỏ là từ mà người dân thường dùng để gọi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dựa theo màu sắc của Giấy chứng nhận; pháp luật đất đai từ trước tới nay không quy định về Sổ đỏ.

Tùy theo từng giai đoạn, ở Việt Nam có các loại giấy chứng nhận như:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở;

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở,

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

Tuy nhiên, ngày 19/10/2009 Chính phủ ban hành Nghị định 88/2009/NĐ-CP. Theo đó, từ ngày 10/12/2009 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành mẫu Giấy chứng nhận mới áp dụng chung trên phạm vi cả nước với tên gọi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Hiện nay, Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành kế thừa tên gọi Giấy chứng nhận mới, cụ thể:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất (theo khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013).

Như vậy, Sổ đỏ là ngôn ngữ thường ngày của người dân để gọi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không được pháp luật quy định. Để thuận tiện cho người đọc, trong nhiều bài viết thường sử dụng từ “Sổ đỏ” thay cho tên gọi của Giấy chứng nhận như quy định của pháp luật.

Sổ hồng là Giấy chứng nhận có tính pháp lý với quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp cho người đứng tên theo quy định:

– Trường hợp chủ sở hữu nhà cũng làchủ sử dụng đất ở, chủ sở hữu căn hộ trong nhà chung cư thì cấp một giấy chứng nhận là chứng nhận cho việc sở hữu nhà ở cũng như quyền sử dụng đất ở

– Trường hợp chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là chủ sử dụng đất ở thì cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

2.Thủ tục đổi sổ đỏ sang sổ hồng có phải là bắt buộc?

Việc đổi sổ đỏ sang sổ hồng giúp cho cơ quan nhà nước quản lý đất đai. Các trường hợp được đổi sổ đỏ sang hồng được quy định tại khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định. Chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai sau:

+ Người sử dụng đất có nhu cầu đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009.

+ Giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng.

+ Trường hợp thực hiện thủ tục dồn đất, đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích. Hoặc kích thước đất.

+ Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với tài sản chung của vợ và chồng. Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng. Nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng.

Như vậy, việc đổi sổ chỉ được thực hiện khi có một trong số các căn cứ luật quy định trên. Nếu trong trường hợp, người sử dụng đất thực hiện thủ tục đổi sổ. Cần phải chuẩn bị hồ sơ và nộp tại cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết nhanh chóng đúng pháp luật.

3.Thủ tục đổi sổ đỏ sang sổ hồng

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Căn cứ vào khoản 1 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính thì Hồ sơ đổi sổ đỏ sang sổ hồng, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp đổi sổ đỏ sang sổ hồng theo mẫu

+ Bản gốc sổ đỏ đã cấp

+ Chứng minh thư nhân dân photo (công chứng)

+ Hộ khẩu photo (công chứng)

Mẫu đơn xin cấp đổi sổ 

Ngoài ra, trường hợp cấp đổi sổ đỏ sau khi dồn đất đổi thửa, đo đạc. Lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng thì cần: Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc sổ đỏ đã cấp. Còn trường hợp cấp đổi sổ đỏ sau khi dồn đất, đo đạc. Lập bản đồ địa chính mà sổ đỏ đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền nhận hồ sơ

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các thủ tục đổi sổ đỏ sang hồng. Bạn đến cơ quan có thẩm quyền để nộp hồ sơ.

Khoản 2 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, cơ quan cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ bao gồm:

– Văn phòng đăng ký đất đai.

– Trường hợp có nhu cầu nộp hồ sơ tại UBND cấp xã thì UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

– Trường hợp người sử dụng đất thực hiện thủ tục cấp đổi sổ đỏ, cần thực hiện thủ tục tại cơ quan VPĐK đất đai hoặc UBND cấp xã phường.

Bước 3: Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định

Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định. Nhận kết quả tại cơ quan có thẩm quyền trả kết quả.

Việc thực hiện đầy đủ các bước đổi sổ đỏ sang hồng trên. Sẽ tránh được các rủi ro về sự nhầm lẫn, thất lạc hồ sơ. Bên cạnh đó, khi thực hiện thủ tục hành chính này, người sử dụng đất cần phải lưu ý đến các phiếu, văn bản tiếp nhận hồ sơ của cơ quan Nhà nước. So sánh, đối chiếu kiểm tra việc thực hiện đầy đủ các thủ tục.

4.Thời gian đổi sổ đỏ sang sổ hồng mất bao lâu

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 40 Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định. Chi tiết thi hành luật đất đai, quy định. Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất. Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận được quy định như sau: 

– Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không quá 07 ngày.

–Trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất đo vẽ lại bản đồ là không quá 50 ngày.

Như vậy, thời gian thực hiện cấp đổi sổ đỏ sang sổ hồng không quá 07 ngày, trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ là không quá 50 ngày.

5.Đổi sổ đỏ sang sổ hồng lệ phí hết bao nhiêu?

Khi thực hiện cấp, chuyển giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ phải trả các phí thẩm định và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ quan liên quan. Theo Thông tư 250/2016/TT-BTC quy định:

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất là khoản thu mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất.”

Do đó, đây là khoản phí thuộc thẩm quyền của hội đồng nhân dân cấp tỉnh, và không giống nhau tại các tỉnh thành khác nhau.

Trong đó, lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận đối với hộ gia đình cá nhân là từ 20.000- 50.000 VND/ lần. Đối với việc cấp mới là từ 25.000- 100.000 VND/ lần. Tuy mức lệ phí chuyển sổ đỏ sang sổ hồng là khác nhau giữa các địa phương nhưng nhìn chung đều không quá lớn.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại   0913.339.179 để được giải đáp

Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ vớLuật Tiên Phong chúng tôi theo:

Hotline: 0913.339.179

Email: info.tienphonglaw@gmail.com

Website: https://tienphonglaw.com/

Trân Trọng ! 

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0913339179
(Quan tâm) Nhận khuyến mãi qua ZALO OA